HİZMETLER

Vergi

Vergi Danışmanlığı

İşletmeler; strateji geliştirme, mevzuata uyum risk yönetimi ve iş planı konularına odaklanırken, vergisel konulara ilişkin çözüm geliştirmede sorun yaşayabilirler.

Vergi danışmanlığı hizmetlerimiz, müşterilerimizin doğru zamanda doğru kararlar alarak vergisel sorunlarının çözümlenmesine yöneliktir.

Vergi danışmanlığı hizmetleri kapsamında Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu gibi kanunlar ile Teşvik Mevzuatı ve Çifte Vergilendirme Önleme Anlaşmaları çerçevesinde müşterilerimize vergi tasarrufu sağlayacak şekilde vergi planlaması yapılmaktadır.

Vergi danışmanlığı hizmetleri İRADEM ’in temel hizmet alanlarından birisi olup müşterilerimize mevzuat çerçevesinde aşağıdaki hizmetler verilmektedir:

 • Vergi Planlaması ve Vergisel Esaslara Uygunluk Çalışmaları
 • Vergi Politikalarının Geliştirilmesi ve Vergi Optimizasyonu
 • Lokal ve Uluslararası Vergi Durum Planlaması
 • Vergi İhtilaflarının Çözümlenmesi
 • Vergisel Due Diligence Çalışmaları
 • Vergisel Yükümlülüklerin Tespiti ve Yerine Getirilmesi
 • Vergisel Konularda Danışmanlık Hizmetleri
 • Sürekli Vergi Danışmanlığı
 • Vergi Denetimlerine İştirak Edilmesi ve İhtilaf Çözüm Aracılığı
 • Vergi Uyuşmazlıklarında Şirketin Vergi Daireleri ve Vergi Mahkemeleri’nde temsil edilmesi,
 • Ulusal ve Uluslararası Mevzuat, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşma Hükümleri dikkate alınarak Vergi Planlanması ve Vergi Stratejilerinin Geliştirilmesi